محققان به بانوان توصیه می‌کنند نشانه‌های اولیه و هشدار دهنده سکته قلبی راجدی بگیرند

دوشنبه 28 آبان 1397
23:06

محققان به بانوان توصیه می‌کنند نشانه‌های اولیه و هشدار دهنده سکته قلبی را که شامل گردن درد، درد قفسه سینه، گرفتگی گردن و فک، درد شانه و بازو، تنگی نفس، تهوع، استفراغ، عرق کردن و احساس خستگی است، جدی بگیرند و در اولین زمان برای مراجعه به متخصص و انجام معاینه‌های درمانی اقدام کنند.